terapiatraumy.pl

Certyfikowani Terapeuci SE, Somatic Experiencing:

Hanna Dufner, pedagog-psychotraumatolog (SIPT), doradca psychotraumatolog (SHB) Suhr / Szwajcaria SEP, Somatic Experiencing Practicioner, SE-ID CH-579. Nauczyciele: Peter A. Levine, Urs Honauer, Maggie Kline, Stephen W. Porges, Ellert Nijenhuis. Ukończyła kurs w Zentrum für Innere Ökologie (ZIO) w Zurychu, 2012-2015. Adres gabinetu: Pädagogische Adoptions Beratung & Somatic Experiencing Alte Gasse 8, CH-5034 Suhr / Szwajcaria, tel. 0041 76 215 17 50  e-mail: hanna.dufner@pab-se.ch www.pab-se.ch

Barbara Alicja Grumuła, pedagog, psychoterapeuta systemowy rodzin, terapeuta traumy SE i NARM
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16004
dane kontaktowe: tel. 512 33 77 99, mail: b.grumula@wp.pl
gabinet: ul.Broniewskiego 4/145, Bielsko Biała

Agnieszka Klimek, Warszawa, Terapeutka SEP, Somatic Experiencing, nr certyfikatu, EASE: IT18105, Nauczyciele: Doris Rothbauer, Anna Janzen, Sonia Gomez, Berns Galloway, Peter A. Levine, Diana Poole Heller. Terapeutka EMDR. Nauczycielka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych. Kontakt: tel.501 311 155, E-mail: agnieszka.klimek@focusing.pl Gabinet: ul. Nowy Świat 22/1, Warszawa

Katarzyna MałkowiczPoznań. Psycholog, terapeutka, SEP, Somatic Experiencing Practitioner, nr certyfikatu EASE: PLPLUS16015 Ukończyła kurs SE w WPPiT „PLUS” PTP, Wrocław-Morawa, 2014-2016. Nauczyciele: Doris Rothbauer, Ursula Funke-Keiser, Maggie Kline. Gabinet: Poznań, ul.Krzyżowa 7. Tel. +48 601 161 525 mail:kasia.malkowicz@gmail.com

Ewa Kalinowska-Podwika : lekarz specjalista rehabilitacji i medycyny sportowej; SEP, certyfikowana terapeutka Somatic Experiencing – numer certyfikatu: PLITP18014; Nauczyciele:  Anna Janzen, Doris Rothbauer, Sonia Gomez. Poznań, Tel.606 376 474  ewa.kalinowska.podwika@gmail.com

Izabela Sznajder, psycholog, SEP
Somatic Experiencing Institutet Sverige, Stockholm,
Nauczyciele : Doris Rothbauer , Ariel Giaretto, Sonia Gomes, Itta Wiedenmann; kontakt: Stockholm . Hagalundsgatan 10 / 10tr;  tel. +46 707571253

Małgorzata Sieczkowska 
psychoterapeutka  Zurych, Szwajcaria 
SEP, Somatic Experiencing Practitioner, nr certyfikatu EASE: DUTA91333
nauczyciele: Laurence Heller, Raja Selvam, Peter Levine, Maggie Philips
ukończyła kurs SE w UTA Akademie, Kolonia, Niemcy, 2011- 2013 www.malgorzatasieczkowska.pl www.terapiatraumy.pl

Andrzej Wróblewski
psycholog Gdańsk
SEP, Somatic Experiencing Practitioner, nr certyfikatu EASE: DUTA91341
nauczyciele: Laurence Heller, Raja Selvam
ukończył kurs SE w UTA Akademie, Kolonia, Niemcy, 2011- 2013. Gabinet: Gdańsk, Al. Wojska Polskiego 8/11  Kontakt: tel. 889 989 343, www.trauma.org.pl

Terapeuci praktykujący SE:

Piotr Bednarczyk, psychoterapeuta terapii Gestalt, Ericksonowskiej i systemowej terapii rodzin, Beskidzki Instytut Psychoterapii, Bielsko Biała, ul. Mickiewicza  39/7 Kontakt: tel. 603 067 413 www.instytutpsychoterapii.com piotrinstytut@gmail.com

Dr Aleksandra Chybicka – Myszka, psycholog sportu, Mental Sport sp. z o.o. 53-203 Wrocław, ul. Hallera 186/14 www.mentalsport.pl

Maria Haracz-Dąbrowska, psycholog, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS, Wrocław, ul. św. Macieja 5/12 , tel. 504 767 212 https://www.plus.wroc.pl maria.h.d@op.pl

Mirka Januszkiewicz, psycholog, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS; gabinet prywatny: Wrocław, ul. Kasztanowa 24/26 tel. 501 747 485 m.januszkiewicz@yahoo.com

Dr Małgorzata Klecka, dr n. med.  psychoterapeutka, terapeutka neurorozwoju, Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, Fundacja Fastryga, 43-143 Lędziny, Hołdunowska 70 , tel. 32 216 79 17, www.fas.edu.pl

Ewa Kalinowska-Podwika : lekarz specjalista rehabilitacji i medycyny sportowej, terapeutka SE w trakcie szkolenia, poziom zaawansowany. Poznań, Tel.606 376 474  ewa.kalinowska.podwika@gmail.com

Dr Marta Kochan-Wójcik, psycholog, współpracuje z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii PLUS, Wrocław, ul. św. Maciej 5/12 martakochan@wp.pl tel. 601 751 191

Beata Mally, pedagog, współpracuje z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i terapii PLUS oraz Wrocławskim Ośrodkiem Mediacji i Edukacji; kontakt: mallybeata@gmail.com tel. 502 576 533

Elżbieta Moryto, psychoterapeutka, psycholog i pedagog, Wrocław, Ośrodek Psychologiczny SUN, tel. 508 348 968; e-mail: elzbieta.moryto@gmail.com

Dr Dorota Mrożek, dr n. hum. psycholog, psychoterapeutka systemowa; Poznań, ul. Za Bramką 5a/2; tel. 605 218 314 (SMS)

Iwona Palicka, psycholog kliniczny, specjalistka w zakresie neuropsychologii, terapeutka metod neurorozwojowych. Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14 www.centrumdziecka.republika.pl e-mail:iwona.palicka@gmail.com tel. 600 494 975

Justyna Sienkiewicz – Urbaniak, psychoterapeutka, Kraków, Pracownia Psychoterapii „Spotkanie” ul.Prusa 30a, tel. 510 264 552, www.krakowpsychoterapia.eu

Justyna Rembiszewska – Urban, pedagog, psychoterapeutka; Gabinet Terapii Traumy i Stresu, Lubin, tel. 600 446 510

Hanna Trejgis, psycholog, psychoterapeutka, Duszniki Zdrój, tel. 605 038 127

Dr Marta Ułaszewska-Żuk, dr psychologii, Wrocław, ul. Pocztowa 16/18 lok.7 (gabinet)  www.interp.pl  tel. 502 607 736

Monika Wirżajtys psycholog, Bydgoszcz, Gabinet: ul. Obrońców Bydgoszczy 8 (IVp.)
tel. 509 401 889 www.wytworniamarzen.pl

Adriana Zagórska-Pachucka psycholog, Gabinet Psychologiczny KeyMind, Warszawa, Marymoncka 34 (teren AWF Warszawa) tel. 501 726 133, adazagorska@wp.pl