terapiatraumy.pl

Archive
Tag "Rembrandt"

TraumaCiało jest cudem o niezwykłej złożoności i prostocie zarazem. Po prostu boskie! Komórki tworzące ciało człowieka (ile ich jest? Dużo! Jakieś 10 do 14 potęgi, czyli sto bilionów) komunikują i regulują się przede wszystkim poprzez układ nerwowy i hormonalny celem zachowania równowagi ustroju. W traumie ta harmonia zostaje zaburzona.

Ale kiedy mowa jest o układzie nerwowym w kontekście traumy większość z nas uważa, że to za trudne, za skomplikowane, że po co mi to i że nie rozumiem. Oto moja prywatna lekcja anatomii układu nerwowego, którą przeprowadziłem dla siebie:

Układ nerwowy (zbudowany z komórek nerwowych i glejowych) jest całością, ale możemy go podzielić na dwie części:

   Ośrodkowy układ nerwowy złożony z mózgowia i rdzenia kręgowego.

   Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów i zwojów położonych poza mózgowiem i rdzeniem, łączy organy z ośrodkowym układem nerwowym. Funkcjonalnie można wyróżnić w nim dwie gałęzie:

 

Czytaj dalej...