terapiatraumy.pl

A  B  C  D  F  G  H I J K L M N O P R S T W Y Z

Książki na temat traumy i terapii traumy w języku polskim w układzie alfabetycznym:
A
Lois Arnold, Gloria Babiker:
Autoagresja. Mowa zranionego ciała.
Przekład: Magdalena Polaszewska-Nicke.
GWP, Gdańsk 2003, stron: 220.
B
David Berceli:
Zaufaj ciału. Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE).
Przekład: Agnieszka Świtalska, Beata Pecychna.
Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Koszalin 2011, stron: 108.
B
Anna Bokszczanin:
Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku.
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2003, stron: 198.
B
John Briere, Catherine Scott:
Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne.
Przełożył: Paweł Nowak.
Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2010, stron: 314.
B
Constance Briscoe:
Więcej niż brzydka. Wyjść z traumy, być kobietą, żyć godnie.
Przekład: Krzysztof Dworak.
Bellona, Warszawa 2013, stron: 280.
B
Richard Bryant, Allison G. Harvey:
Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia.
Przekład: Jacek Suchecki.
PWN, Warszawa 2011, stron: 210.
C
William Lee Carter:
Jak pokonać traumę po molestowaniu seksualnym? Trening.
Przekład: Edyta Stępowska.
Helion 2010, Katowice, stron: 224.
C
Judith Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger:
Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży.
Przekład: Robert Andruszko.
Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, stron: 262.
C
Boris Cyrulnik:
Rozmowy o miłości na skraju przepaści.
Przekład: Ewa Kaniowska.
Czarna Owca, Warszawa 2011, stron: 222.
Seria: Terapia Traumy.
[Pomniejsza książka autora znanego przede wszystkim jako orędownika rezyliencji, odporności, który stara się pokazać, że osoby straumatyzowane są w stanie przekuć traumę w szczęście.]
 
 

C
Człowiek w sytuacji zagrożenia: kryzysy, katastrofy, kataklizmy.
Redakcja: Katarzyna Popiołek.
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura,  Poznań2001, stron: 353.
C
Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne.
Pod redakcją: Caroline Garland.
Przekład: Danuta Golec, Lech Kalita, Ariadna Rokujżo.
Oficyna Ingenium, Warszawa 2009, stron: 239.
D
Małgorzata Dragan:
Doświadczenie traumatyczne a uzależnienie od alkoholu.
Wydawnictwo UW, Warszawa 2008, stron: 180.
D
Laura Day:
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian.
Helinon, Katowice 2007, stron: 232.
D
Bohdan Dudek
Zaburzenie po stresie traumatycznym.
GWP, Gdyńsk 2003, stron: 197.
F
Edna B. Foa, Kelly R. Chrestman, Eva Gilboa-Schechtman:
Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Emocjonalne przepracowanie traumy. Podręcznik terapeuty.
Przekład: Marian Leon Kalinowski.
GWP, Gdańsk 2013, stron: 176.
F
Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum:
Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Emocjonalne przepracowanie traumy. Podręcznik terapeuty.
Przekład: Marian Leon Kalinowski.
GWP, Gdańsk 2013, stron: 240.
G
Cathy Glass:
Najsmutniejsze dziecko.
Przekład: Tomasz Wolsan.
Hachette, Warszawa 2010, stron: 398.
Seria: Pisane przez życie.
G
Cathy Glass:
Okaleczona.
Przekład: Joanna Puchalska.
Hachette 2010, Warszawa, stron: 328.
Seria: Pisane przez życie.
G
Kazimierz Godorowski:
Psychologia i psychopatologia hitlerowskich obozów koncentracyjnych: próba analizy postaw i zachowań w warunkach ekstremalnych obciążeń.
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985, stron: 169
H
Wojciech Hańbowski:
W cieniu zmarłego obiektu i inne studia przypadków.
GWP, Gdańsk 2007, stron: 138.
H
Claudia Herbert:
Zrozumieć traumę. Poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin.
Przekład: Izabela Błaszczuk-Wiślińska, Przemysław Wiśliński
GWP, Gdańsk 2004, stron: 91.
H
Judith Lewis Herman:
Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi.
Przekład: Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor.
GWP, Gdańsk 2004, stron: 279.
Seria: Na Ratunek.
H
Angela Hetheringtion:
Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych.
Przekład: Olena Waśkiewicz.
GWP, Gdańsk 2004, stron: 176.
H
Stevan E. Hobfoll:
Stres, kultura i społeczność: psychologia i filozofia stresu.
Przekład: Magdalena Kacmajor.
GWP, Gdańsk 2006, stron: 325.
I
Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje.
Redakcja: Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska.
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, Stron: 456.
J
Edyta Januszewska:
Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźctwa.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, stron: 390.
K
Krzysztof Kaniasty:
Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku.
GWP, Gdańsk 2003, stron: 315.
K
Sheila Kitzinger:
Kryzys narodzin.
Przekład: Anna i Piotr Banaś.
Mamania, Warszawa 2012, stron: 192.
K
Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia.
Redakcja: Jan Strelau, Bogdan Zawadzki, Magdalena Kaczmarek.
Scholar, Warszawa 2009, stron: 412.
K
Justyna Kowalewska-Leder:
Doświadczenie zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, stron: 366.
K
Andreas Krüger:
Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci.
Przekład: Urszula Poprawska.
Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, stron: 220.
K
Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń:
Kryzys- interwencja psychologiczna i przemoc psychologiczna – nowe ujęcia i możliwości.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, stron: 320.
 
Elizabeth Kübler-Ross:
Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią.
Przekład: Monika Gajdzińska.
Media Rodzina, Poznań 2007, stron: 285.
L
Peter A. Levine, Ann Frederick:
Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy.
Przekład: Barbara Jarząbska-Ziewiec.
Czarna Owca, Warszawa 2012, stron: 266.
Seria: Terapia Traumy.
[Bestsellerowa (przetłumaczona na 25 języków) klasyczna książka prezentująca Somatic Experiencing, oryginalną metodę leczenia traumy odwołująca się do ciała.]
 
L
Maja Lis-Turlejska:
Stres traumatyczny. Występowanie – następstwa – terapia.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002, stron: 124.
L
Maja Lis-Turlejska:
Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne.
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005, stron: 142.
L
Maja Lis-Turlejska:
Traumatyczny stres. Koncepcje i badania.
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1998, stron: 267.
M
Josh McDowell, Ed Stewart:
Pierwsza pomoc. Wykorzystywanie seksualne.
Przekład: Ewa Małecka.
Vocatio, Warszawa 2010, stron: 48.
N
Lisa M. Najavits:
Poszukiwanie bezpieczeństwa. Terapia PTSD i nadużywanie substancji psychoaktywnych.
Przekład: Iwa Magryta-Wojda
Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, stron: 408.
O
Nina Ogińska-Bulik:
Pozytywne skutki wydarzeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły.
Difin, Warszawa 2013, stron: 244.
O
Nina Ogińska-Bulik:
Stres zawodowy u policjantów: źródła – konsekwencje – zapobieganie.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2007, stron: 176.
O
Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg:
Stres zawodowy w służbach ratowniczych.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2006, stron: 216.
O
Barbara Olasov Rothbaum, Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree
Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Poradnik pacjenta.
Przedkład: Marian Leon Kalinowski
GWP, Gdańsk 2013, stron: 96.
O
Halszka Opfer:
Kato-tata. Nie-pamiętnik.
Czarna Owca, Warszawa 2009, stron: 184.
Seria: Samo Życie.
O
Maria Orwid:
Trauma.
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, stron: 142.
O
Osobowość a ekstremalny stres.
Redakcja: Jan Strelau.
GWP, Gdańsk 2004, stron: 368.
P>
Bruce D. Perry, Maja Szalavich:
O chłopcu wychowywanym jak pies.
Przekład: Piotr Żak.
Media Rodzina, Poznań 2011, stron: 304.
P
Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie.
Redakcja Cyprian Khals OP.
W drodze, Poznań 2010, stron: 255.
P
Katarzyna Prot:
Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii.
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009, stron: 165.
Seria: Monografie Psychiatryczne: 9.
R
Micheline Rampe:
Odporność psychiczna – siedem filarów. Tajemnica naszej wewnętrznej siły.
Przekład: Hanna Odziemkowska.
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, stron: 2008.
R
Otto Rank:
Trauma narodzin i jej znaczenie dla psychoanalizy.
Przekaład: Robert Reszke.
Wydawnictwo KR, Kraków 2011, stron: 184.
R
Resilence. Teoria badania praktyka.
Redakcja: Wioletta Junik.
Parpamedia, Warszawa 2011, stron: 168.
R
Franz Ruppert:
Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań.
Przekład: Zenon Mazurczak.
Czarna Owca, Warszawa 2012, stron 311.
Seria: Terapia Traumy.
[Autor przedstawia obszernie koncepcję traumy symbiotycznej; ustawienia rodzinne poszerza o teorię więzi oraz współczesną psychotraumatologię, proponując ustawienia traumy.]
 
R
Krzysztof Rutkowski:
 Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego.
Wydawnictwo PANDIT, Kraków 2001, stron: 120.
S
Elif Safak:
Czarne mleko.
Przekład: Natalia Wiśniewska.
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, stron: 360.
S
Olga Sakson-Obada:
Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie.
Difin, Warszawa 2009, stron: 262.
S
Anna C. Salter:
Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.
Tłumaczenie: Wojtek Sułecki.
Media Rodzina, Poznań 2003, stron: 386.
S
Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia.
Redakcja naukowa: Charles R. Figley, William P. Nash.
Redakcja naukowa wydania polskiego: Stanisław Ilnicki.
PWN, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2010, stron: 401.
T
Trauma, pamięć, wyobraźnia.
Redakcja: Zofia Podniesińska , Józef Wróbel.
Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, stron: 254.
Seria: Żywioły wyobraźni
W
Wykorzystanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka.
Redakcja: Monika Sajkowska.
Fundacja „Dzieci Niczyje”, Warszawa 2004, stron: 252.
Y
Irvin D. Yalom:
Wzywam policję.
Przekład: Karina Wieczorek.
Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, stron: 56.
Z
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, Mo Przybylska:
Trauma: proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne.
Wydawnictwo Instytutu PAN, Warszawa 2002, stron: 183.