terapiatraumy.pl

Uleczyć traumę 12 stopniowym programem Petera Levine’a

1788085046Ukazała się już druga książka Petera A. Levine’a w języku polskim: „Uleczyć traumę. 12 stopniowy program wychodzenia z traumy” w tłumaczeniu Zenona Mazurczaka, pomysłodawcy serii wydawniczej Terapia Traumy, wyd. Czarna Owca,  do której książka należy.

Książka jest adresowana wprost do czytelników, do nas wszystkich, którzy doświadczamy traumy. Bo, jak mawia Peter Levine, trauma należy do życia, ale nie musi być wyrokiem na całe życie. Dr Peter Levine zapoznaje nas z nowym podejściem do leczenia traumy i w swojej książce wyjaśnia, że trauma jest po prostu nie do końca rozładowaną energią, która została zmobilizowana w organizmie w momencie zagrożenia życia (tak nasze ciało traktuje każdy upadek czy nawet drobną stłuczkę samochodową, nie mówiąc już o poważniejszych przekroczeniach granic ciała i psyche) Jeżeli ta energia pozostanie uwięziona w organizmie, może latami chaotycznie szukać wyjścia, tworząc najrozmaitsze nieswoiste objawy. Jeżeli jednak świadomie ją rozpoznamy, możemy pozwolić ciału ją delikatnie rozładować i znowu wprawić w ruch naturalny przepływ energii witalnej w całym organizmie.

Peter Levine, jako autor i twórca SE, Somatic Experiencing, metody terapii traumy, zwraca się w swoich książkach i publicznych wystąpieniach wprost do słuchaczy, widzów, czytelników. Levine ufa naszym wrodzonym zdolnościom do radzenia sobie z traumą. A nade wszystko ufa mądrości ciała i dzieli się z nami wiedzą, która pozwala nam dostrzec i przywrócić tę mądrość, poprzez praktykę rozładowania napięcia traumatycznego, odtworzenie poczucia granic i całości ciała oraz poprzez stałe, świadome doświadczanie i rozumienie znaczenia odczuć cielesnych. Bo, jak pisze w tej książce, to właśnie odczucia cielesne a nie intensywne emocje są kluczem do uleczenia traumy.

Czytelnicy pierwszej wydanej po polsku książki Levine’a „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy” (także seria TT, Czarna Owca 2012)  w jego drugiej książce znajdą znakomity podręcznik ćwiczeń do samodzielnego stosowania. Levine prezentuje w niej 12-stopniowy Program Leczenia Traumy. Znakomicie opisuje – językiem zachowań, odczuć i cielesnych doznań –  serię ćwiczeń, których praktyka pomaga zbudować świadomość ciała i ułatwia samodzielne pozbycie się resztek energii traumatycznej, po najrozmaitszych zdarzeniach traumatycznych, które niekoniecznie wymagają psychoterapii, jak np. zabiegi operacyjne, upadki, wypadki samochodowe, w tym tzw. stłuczki.

12 stopniowy Program Leczenia Traumy obejmuje:

1. Ćwiczenia rozwijające poczucie pojemności w ciele i znajdowanie granic ciała (które zwykle zostają naruszone, zmniejszone czy przerwane podczas zdarzenia traumatycznego)

2. Doświadczanie ugruntowania (wyraźnego odczuwania, że ciało stoi, siedzi, przylega do podłoża) oraz odnajdowanie własnego centrum, źródła równowagi ciała i psyche.

3. Tworzenie zasobów, w tym także odkrywanie zasobów ciała (nie tylko nas gdzieś ciało boli, ale gdzieś także czujemy w nim komfort)

4. Rozpoznanie tzw, feltsense, cielesnej świadomości, która pomaga łączyć psyche i ciało.

5. Rozpoznawanie objawów pobudzenia (chaotycznego poruszenia energii traumy w ciele)

6. Praktykowanie ruchu wahadłowego – rytmu kurczenia się (napięcie traumatyczne) i rozszerzania (rozładowanie)

7. Reakcja walki – czyli o naturalnej agresji, która nie jest przemocą.

8. Reakcja ucieczki – naturalny odruch, który nie jest lękiem.

9. Wzmacnianie siły i odporności, w przeciwieństwie do wcześniejszego załamania i poczucia klęski.

10. Oddzielenie lęku od reakcji zamarcia, by w teraźniejszości nie reagować tak jak na sytuacje z przeszłości

11. Orientacja – przejście ze środowiska wewnętrznego do zewnętrznego i do ponownego zaangażowania społecznego

12. Uspokojenie i integracja

12 stopniowy Program Leczenia Traumy jest także dostępny wraz z książką w formie nagrania (na płycie CD) w znakomitym wykonaniu Krystyny Czubówny, której pozyskanie do tego projektu było wielkim pragnieniem tłumacza książki, Zenona Mazurczaka a dzięki uprzejmości i współpracy słynnej lektorki, spełniło się! – ku pożytkowi nas wszystkich. Głosu Krystyny Czubówny, jako próbki nagrania, słuchał także Peter Levine podczas krótkiej prezentacji na konferencji w Weggis w Szwajcarii. Zachwycił się! Powiedział, że ten głos niesie głębokie poczucie bezpieczeństwa. Tak więc mamy do dyspozycji niezwykle profesjonalne nagranie lektorki, której głos zna i lubi wiele osób w Polsce.

Zapoznanie się z treścią książki „Uleczyć traumę” przyczynia się do autodiagnozy. Ludzie, którzy przeżyli traumę, mają często szereg zaburzeń, których sami nie rozumieją ani nie rozumie ich lekarz prowadzący czy nawet psychoterapeuta. Jak pisze jeden z czytelników naszego Serwisu Edukacyjnego TT:  „czytając tę książkę czuję się nareszcie zrozumiany” Ale po autodiagnozie, jak wiadomo, przychodzi czas na leczenie. Zamieszczony w książce 12 stopniowy program stanowi cenne remedium.

Levine omawia też w książce traumę seksualną a wychodzenie z niej nazywa „leczeniem świętej rany”. Jeden rozdział poświęca także duchowym aspektom pracy nad traumą, podkreślając, że dzięki doświadczaniu, że ciało i psyche stanowią jedność, leczenie traumy może prowadzić do transformacji i przebudzenia.

Levine daje także kilka wskazówek jak używać tego programu w domu a także jak można go używać, będąc w szpitalu. Książka Levine’a może się stać znakomitym skryptem do prowadzenia terapii i warsztatów dla doświadczonych terapeutów i trenerów. „Uleczyć traumę” może być znakomitym podręcznikiem uzupełniającym dla lekarzy i psychoterapeutów oraz ich pacjentów. Może także wzbogacić praktykę terapeutów różnych podejść – masażystów, fizykoterapeutów, osteopatów, położnych. Będzie świetnym uzupełnieniem dla terapeutów czaszkowo-krzyżowych, którzy doskonale rozumieją ciało, a teraz mogą dać swoim pacjentom podręcznik praktykowania świadomego połączenia soma&psyche.