terapiatraumy.pl

Trauma jako następstwo i źródło przemocy. Mapa pomagania

Trauma jako następstwo i źródło przemocy. Mapa pomagania

Mapa pomagania. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej zapobiegać.

Czym innym jest mapa a czym innym terytorium. Mapa to jeszcze nie podróż. Dopiero wejście z mapą na terytorium staje się wyzwaniem i czyni podróż – czy to zawodową czy osobistą – realną, choć czasami trudną. Mapa się przyda!

Przedstawiamy więc świeżo wydaną książkę zawierającą 30 najlepszych artykułów opublikowanych w ostatnich 16 latach w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli służb, uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Będzie przydatna dla tych, którzy w pracy zawodowej i najbliższym otoczeniu stykają się z rodzinami, które trapi przemoc, a także dla zainteresowanych zgłębieniem wiedzy o tym problemie.

książkę można nabyć tutaj (księgarnia Instytutu Psychologii Zdrowia)

Publikowane wcześniej teksty zebrano w trzech rozdziałach:

1: Zrozumieć ofiary przemocy w rodzinie – o dorosłych i dzieciach

2)Zrozumieć przyczyny problemów – o sprawcach przemocy i ich problemach

3)Zrozumieć system przeciwdziałania przemocy w Polsce – o procedurach, przydatnych przepisach prawnych i specyfice pracy w tym obszarze.

Rozdział 1: Zrozumieć ofiary przemocy w rodzinie – o dorosłych i dzieciach

Prof. Jerzy Mellibruda „Umysł niewalany przemocą”

Ewa Pragłowska, Agnieszka Popiel „Przemoc jako trauma wielomodalna. Między przemocą a PTSD”

Agnieszka Izdebska „Uraz seksualny. Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w związkach intymnych”

Joanna Krzyżanowska-Zbucka „Zaburzenia nastroju ofiary przemocy”

Bogna Szymkiewicz „Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka”

Grzegorz Wrona „Agresja u osób doznających przemocy”

Sylwia Kluczyńska „Psychiczne konsekwencje gwałtu”

Adriana Gryszka „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością – jak pomagać”

Piotr Antoniak „Stawanie się ofiarą”

Justyna Rzytki-Sroka „Rodzic jako ofiara przemocy”

Jolanta Zmarzlik, Beata Pawlak-Jordan „Kłopot z kokardką. Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie”

 

2)Zrozumieć przyczyny problemów – o sprawcach przemocy i ich problemach:

Jerzy Mellibruda „Ból i strach we wzajemnych kontaktach między rodzicami a dziećmi. Czy możliwa jest profilaktyka krzywdzenia dzieci”

Sebastian Lizyńczyk „Sprawcy przemocy w polskim systemie więziennictwa”

Izabela Banasiak, Marek Prejzner „Zbudować świat na nowo”

Małgorzata Sieczkowska „Budzenie tygrysa. Trauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy”

Tomasz Głowik „Rodzina w zakładzie karnym. Program dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej”

Ireneusz Marciniec „Alkohol i przemoc – gra bez zwycięzców”

Piotr Antoniak „Alkoholowy stereotyp”

Katarzyna Kurza „W kręgu przemocy. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Katarzyna Lukowska „Motywować czy zmuszać. Fakty i mity wokół procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”

 

3)Zrozumieć system przeciwdziałania przemocy w Polsce – o procedurach, przydatnych przepisach prawnych i specyfice pracy w tym obszarze.

Agnieszka Olszewska „Prawne zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych”

Grzegorz Wrona „Procedura Niebieskie Karty. Zarys schematu postępowania”

Marzena Kordaczuk-Wąs „Algorytmy i kwestionariusze dla policjantów. Szacowanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

Renata Kałucka, Piotr Antoniak „Superwizja w pracy nad przemocą domową”

Magdalena Goetz „Trauma z empatii. O wtórnym zespole stresu pourazowego”

Sebastian Lizyńczyk „Efektywniejsi razem. Współpraca służby więziennej z zespołami interdyscyplinarnymi”

Michał Lewoc „Jak kurator z policjantem. Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy policji z kuratorską służbą sądową”

Agnieszka Olszewska „Możliwości ograniczenia kontaktu sprawcy z ofiarą przemocy w rodzinie”

Agnieszka Olszewska „Obrona konieczna i przekroczenia jej granic”

Bożena Gwizdek „Dlaczego trudno jest pomagać rodzinie z problemem przemocy”