terapiatraumy.pl

Kontynuacja szkolenia z terapii traumy (SE) Morawa 2014

IMG_6195W dniach 17-22 sierpnia 2014 odbędzie się w Morawie pod Wrocławiem II moduł trzyletniego szkolenia Somatic Experiencing® zorganizowanego przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii PLUS, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pisaliśmy już o zaistnieniu tego szkolenia w lipcu 2013 i marcu 2014. To pierwsza polska edycja pełnego, wystandaryzowanego szkolenia dla terapeutów i lekarzy. Wszędzie na świecie szkolenie SE odbywa się na takich samych zasadach, zawiera dokładnie taki sam program i kończy się przyznaniem międzynarodowego certyfikatu SEP, Somatic Experiencing Practitioner, wydawanego przez Somatic Experiencing Trauma Institute, Boulder, Colorado, USA a dla nas w Europie przez Europejskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing z siedzibą w Amsterdamie.

Szkolenie prowadzi doświadczona trenerka tej metody, niemiecka psychoterapeutka, Doris Rothbauer. Towarzyszy jej w Morawie zespół asystentów z kilku krajów, prowadzony przez Lenę Werngren, lekarkę aneztezjologa i psychoterapeutkę SE ze Szwecji. W zespole są także Lisa Nillson, terapeutka pracy z ciałem i psychoterapeutka SE ze Szwecji, Izabela Sznajder, doświadczona w pracy rożnymi metodami psychoterapeutka polskiego pochodzenia ze Sztokholmu, Manfred Fett, terapeuta SE i coach z Niemiec, Małgorzata Sieczkowska, psychoterapeutka i praktyk SE z Poznania oraz Andrzej Wróblewski, psycholog praktykujący SE z Gdańska.

Trzydziestu terapeutów z Polski, którzy się szkolą w Morawie, to fantastyczna perspektywa dla wszystkich osób, które są zainteresowane własną terapią w podejściu Somatic Experiencing. Korespondencja, którą otrzymujemy na adres naszej strony, wyraźnie wskazuje na duże zainteresowanie tym podejściem. Ludzie szukają terapeutów SE! Książka Petera A. Levina „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy”, obecna na polskim rynku od 2012 roku, zgodnie z zamysłem autora edukuje czytelników i poszerza ich świadomość o to, co się z nimi dzieje. Aktualnie głównie Ci czytelnicy, szukają praktycznej pomocy. Wkrótce! Uczący się tego podejścia terapeuci mają wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, którą uzupełniają gruntowną wiedzą na temat traumy i terapii traumy. W trakcie trzyletniego szkolenia każdy terapeuta intensywnie praktykuje nowo poznaną metodę, zawsze najpierw na sobie – co należy do każdego szkolenia psychoterapeutycznego –  a następnie ze swoimi pacjentami. Peter Levine pisze, że sukces terapeutyczny zależy od trzech elementów: pacjenta, terapeuty i metody. Metoda jest, pacjenci gotowi a terapeuci tuż! Wkrótce opublikujemy listę terapeutów, którzy pracują tą metodą, zarówno tych już dyplomowanych jak i tych, którzy są w trakcie szkolenia i pracują pod superwizją, czyli pod nadzorem merytorycznym bardziej doświadczonych terapeutów SE.

Załączamy podziękowania dla organizatorek, dwu wrocławskich psycholożek i psychoterapeutek: Marii Haracz – Dąbrowskiej, dyrektorki PLUSa i Marty Ułaszewskiej – Żuk, kierowniczki pierwszej polskiej edycji szkolenia SE. Do zobaczenia w Morawie!!