terapiatraumy.pl

Terapeuci SE w Europie

Terapeuci SE w Europie Europejskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing z siedzibą w Amsterdamie (EASE – European Association of Somatic Experiencing) dbające o edukację i wydające certyfikaty terapeutom SE w tej części świata, zamieściło na swojej powstającej właśnie i ciągle aktualizowanej stronie internetowej, mapę krajów europejskich, w których są dostępni certyfikowani terapeuci SE.

To ciekawy przykład naszej przynależności do kultury zachodniej. Należymy wprawdzie do rodziny narodów słowiańskich, ale jak pisze Maria Janion w „Niesamowitej Słowiańszczyźnie”, po przyjęciu chrześcijaństwa od Rzymu, a nie z Bizancjum, staliśmy się  „zdradzieckim bratem”, czyli Słowianami, którzy przyjmują zachód i patrzą na zachód! To nasze zapatrzenie za Zachód, obecne przez kilkaset lat w różnych dziedzinach życia społecznego, przyczyniło się do ukształtowania w nas i współtworzenia etosu i kultury europejskiej. Zaznaczyło się także w psychoterapii, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów jednostki, a ta jak wiadomo jest wartością należącą do kultury zachodniej.

Psychoterapia, mająca swój początek w Europie, rozwija swoje nowe nurty po II wojnie światowej głównie w USA, do czego się znacznie przyczyniła emigracja europejska z lat trzydziestych, chroniąca przed nazizmem humanistów, lekarzy, psychoanalityków. Dodatkowo silny mit Ameryki, obecny w Polsce jeszcze od czasów kościuszkowskich i wzmocniony emigracją kilku pokoleń „za chlebem”, spolaryzowany powojenną niechęcią do źródeł niemieckich, spowodował, że chętniej sięgaliśmy do publikacji psychologicznych wydawnictw amerykańskich niż np. niemieckich. Ruch liberalny 1968 roku, który przetoczył się przez całą Europę, głównie Francję i Niemcy, nie zachwycił nas w Polsce tak bardzo jak wszystkie osiągnięcia 1968 z USA. To stamtąd we wczesnych latach siedemdziesiątych przyjeżdżali do Polski amerykańscy psychoterapeuci, a nowo powstałe Laboratorium Psychoedukacji, nie mająca odpowiednika w innych krajach wschodnich prywatna placówka oferująca psychoterapię i szkolenia rozwojowe, stała się zalążkiem i wzorcem nowoczesnych ośrodków, oferujących wysoki i wystandaryzowany poziom nowych usług – psychoterapii i psychoedukacji. Do Polski chętnie przyjeżdżali koledzy terapeuci z innych krajów wschodnich, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, być gośćmi sakramencko drogich, jak na ówczesne czasy, szkoleń terapeutycznych. Dzisiaj uczymy się Somatic Experiencing® – metody stworzonej w USA przez Dr Petera Levine’a w latach siedemdziesiątych – od Niemców, którzy ją wprowadzili w latach dziewięćdziesiątych i Szwedów, który zaczęli się szkolić w roku 2011, zaledwie  trzy lata przed nami.