terapiatraumy.pl

Różnorodność zastosowań metody SE, Somatic Experiencing

Różnorodność zastosowań metody SE, Somatic ExperiencingSE, Somatic Experiencing ma wiele zastosowań w uznanych i już wcześniej skategoryzowanych obszarach pomagania. Amerykańscy terapeuci rekomendowani przez Somatic Experiencing Trauma Institute, co roku uzupełniają swoje profile zawodowe, wskazując swoje specjalizacje, co ułatwia potrzebującym pomocy w leczeniu traumy, wstępny wybór właściwego praktyka SE.
Nam, ciągle poznającym zastosowanie tej metody, daje przegląd obszarów, w których SE się już dobrze zadomowiło:

– weterani wojenni

– rodziny weteranów

– żołnierze czynnej służby wojskowej

– zaburzenia łaknienia

– wypadki samochodowe

– dzieci

– dorośli

– młodzież

– małżeństwa

– LGBTQ

– hippoterapia

– uzależnienia

– ofiary nadużyć seksualnych

– sprawcy nadużyć seksualnych

– ofiary przemocy domowej

– sprawcy przemocy domowej

– praca z więźniami

– praca z ludnością rdzennych kultur

– bezdomni

– uchodźcy

– ofiary katastrof masowych

– strata i żałoba

– hospicjum

– chroniczny ból, fibromialgia

– trauma po zabiegach medycznych

– trauma prenatalna i okołoporodowa

– dorośli bijący dzieci

– złożone PTSD

– zaburzenia dysocjacyjne

– trauma rozwojowa