terapiatraumy.pl

Uśpiona trauma

tRAUMA SZKOLNAAgresja w wieku szkolnym może pochodzić z traumy wczesnodziecięcej, jeśli dziecko przed ukończeniem trzeciego roku życia było świadkiem przemocy pomiędzy rodzicami. Takie są wyniki badań, które przeprowadziła Megan Holmes z Uniwersytetu w Cleveland (USA).

„Ludzie myślą, że małe dzieci nic nie rozumieją, niczego nie są świadome i nic nie pamiętają Ale okazuje się, że one uważnie śledzą to, co się wokół nich dzieje”. W Stanach Zjednoczonych, które liczą sobie ponad 300 mln ludzi, rocznie około 10 mln dzieci jest świadkiem różnych form przemocy domowej.

Powszechnie znane są traumatyczne skutki, jakie wywołuje przemoc u dzieci niezależnie od wieku. Mało jednak było badań naukowych na temat długofalowych skutków traumy u dzieci w tak wczesnym wieku. A wczesne doświadczenia stanowią fundament dalszego rozwoju. Dlatego tak wczesna trauma powoduje cały szereg społecznych i emocjonalnych trudności, wyrażających się m.in. w zachowaniach agresywnych.

Holmes przeanalizowała zachowanie 107 dzieci, które w pierwszych trzech latach życia (a później już nigdy więcej) były świadkami przemocy pomiędzy rodzicami. Uzyskane rezultaty porównała z zachowaniem 339 dzieci, które nigdy tego nie zaznały. Swoje obserwacje prowadziła w sumie przez pięć lat. Holmes zbadała także czas, trwanie i naturę wystawienia na przemoc oraz jak to wpływa na zachowanie dzieci.

Okazało się, że pomiędzy 3 i 5 rokiem życia nie było różnicy w zachowaniach agresywnych pomiędzy badanymi dziećmi a dziećmi z grupy kontrolnej. Ale u dzieci narażonych na udział w przemocy  rodziców zaczęły występować zachowania agresywne wraz z pójściem do szkoły, czyli w wieku lat 6. Ponadto im ktoś częściej był świadkiem przemocy pomiędzy rodzicami, tym bardziej agresywne stawało się jego zachowanie w szkole.

Znajomość tego opóźnienia skutków traumy u dzieci jest ważna dla pracowników społecznych zajmujących się dziećmi z rodzin, gdzie dochodzi do przemocy domowej. “To opóźnienie daje pracownikom swoiste okno, żeby pomóc dzieciom pomiędzy 3 a 5 rokiem się lepiej socjalizować i nauczyć je wówczas właściwego zachowania, zapobiegając w ten sposób niebezpieczeństwu późniejszego wystąpienia zachowań agresywnych” mówi Holmes, która pracowała z matkami i dziećmi w schroniskach dla ofiar przemocy domowej. Interwencje mogą być przeprowadzone w czasie zabawy i terapii sztuką, żeby pomóc dzieciom przezwyciężyć skutki przemocy, na którą były narażone.

Bragolin (Bruno Amadio): Crying boy.