terapiatraumy.pl

Lekcja anatomii

TraumaCiało jest cudem o niezwykłej złożoności i prostocie zarazem. Po prostu boskie! Komórki tworzące ciało człowieka (ile ich jest? Dużo! Jakieś 10 do 14 potęgi, czyli sto bilionów) komunikują i regulują się przede wszystkim poprzez układ nerwowy i hormonalny celem zachowania równowagi ustroju. W traumie ta harmonia zostaje zaburzona.

Ale kiedy mowa jest o układzie nerwowym w kontekście traumy większość z nas uważa, że to za trudne, za skomplikowane, że po co mi to i że nie rozumiem. Oto moja prywatna lekcja anatomii układu nerwowego, którą przeprowadziłem dla siebie:

Układ nerwowy (zbudowany z komórek nerwowych i glejowych) jest całością, ale możemy go podzielić na dwie części:

   Ośrodkowy układ nerwowy złożony z mózgowia i rdzenia kręgowego.

   Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów i zwojów położonych poza mózgowiem i rdzeniem, łączy organy z ośrodkowym układem nerwowym. Funkcjonalnie można wyróżnić w nim dwie gałęzie:

      Aferentna (czyli doprowadzająca) czuciowa gałąź, przez którą docierają informacje ze świata zewnętrznego i narządów wewnętrznych.

      Eferentna (czyli odprowadzająca) ruchowa gałąź, która wysyła informacje ruchowe do różnych części ciała. Ona też da się podzielić na:

         Somatyczny układ nerwowy, podległy naszej woli, który pozwala nam się poruszać (przenosi sygnały ruchowe z ośrodkowego układu nerwowego do mięśni szkieletowych).

         Autonomiczny układ nerwowy, niezależny od woli, który odpowiedzialny jest za regulację wewnętrznego środowiska ustroju (przenosi sygnały z centralnego układu nerwowego do mięśni gładkich, mięśnia sercowego i gruczołów). Układ autonomiczny też się dzieli na dwa:

            Współczulny (sympatyczny) układ nerwowy – mobilizuje cały ustrój.

            Przywspółczulny (parasympatyczny) układ nerwowy – hamuje działanie.

Przy okazji przyjrzymy się dokładniej układowi sympatycznemu (współczulnemu) i parasympatycznemu (przywspółczulnemu), które tworzą układ autonomiczny, ponieważ trauma prowadzi do rozregulowania ich zrównoważonego współdziałania.

Rembrandt: Lekacja anatomii doktora Tulpa (1632), Królewska Galeria Malarstwa w Hadze