terapiatraumy.pl

Trauma w tle sprawstwa przemocy

Trauma w tle sprawstwa przemocyTrauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy

artykuł Małgorzaty Sieczkowskiej „Trauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy”

W roku 2000 zostałam zaproszona przez Ewę Woydyłło Osiatyńską, dyrektorkę Komisji ds Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień przy Fundacji im. Stefana Batorego do współorganizowania szkolenia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy. Szkolenie miało kilka edycji i było kierowane do szeroko rozumianych środowisk pomocy psychologicznej i społecznej. W 2000 roku zorganizowałam szkolenie dla poznańskiego środowiska, we współpracy ze współzałożonym przez siebie Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej „Sedno”.

Wówczas Marek Prejzner przedstawił, praktykowany przez siebie Program Partner, inspirowany „Programem z Duluth” – pierwszym programem pracy ze sprawcami przemocy, adresowanym do mężczyzn, a stworzonym przez kobiety z amerykańskiego miasteczka Duluth, na rzecz zmniejszenia przemocy wobec kobiet w tym mieście.

Mimo uczestnictwa w poznańskim szkoleniu wielu profesji (psycholodzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, pracownicy sądownictwa i więziennictwa, sędziowie) najbardziej zaangażowali się w sprawę kuratorzy sądowi. W 2002 roku Piotr Wojnowski i Agnieszka Rusińska w oparciu o Program Duluth wspólnie opracowali i wdrożyli Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER.  Piotr Wojnowski wspólnie z Anitą Boratyn Podeszwą, poprowadzili pierwszy cykl grupowych zajęć edukacyjno – korekcyjnych dla mężczyzn, stosujących przemoc domową. Do prowadzenia kolejnych cykli dołączyli wkrótce Marcin Siedlecki, Agnieszka Rusińska i Zbigniew Bielan, a z czasem Jacek Czapliński, Agnieszka Zachmann, Tomasz Posłuszny i inni. Piotr Wojnowski i Agnieszka Rusińska zainicjowali założenie Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”, która nadawała ton sprawom szkoleniowym w Poznaniu i województwie wielkopolskim, a przede wszystkim była miejscem stałej realizacji programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy. Zgłaszali się więc mężczyźni, z czasem także kobiety, którzy w kilkumiesięcznym trybie zajęć grupowych, nastawionych na rozpoznanie własnej przemocy, uczyli się zachowań partnerskich. Działały grupy otwarte, spotykające się w siedzibie Fundacji „Będziesz” w centrum Poznania oraz cykle zajęć grupowych w Zakładach Karnych, w Gębarzewie, Koziegłowach, Lesznie, Rawiczu i Wronkach. Od roku 2002 odbyło się więc wiele szkoleń, cykli edukacyjnych dla sprawców przemocy. Piotr Wojnowski wkrótce zainicjował i stworzył we współpracy ze środowiskiem Wielkopolski Model Pracy Ze Sprawcą Przemocy, interdyscyplinarny model współpracy środowisk pomocowych na rzecz przeciwdziałania przemocy. Z inicjatywy Piotra Wojnowskiego powstało Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, które wiedzie prym w działalności szkoleniowej i programowej w pracy na rzecz edukacji i korekty zachowań sprawców i ofiar przemocy domowej.

Od 2004 roku jestem superwizorem kontraktowym dla coraz bardziej licznego środowiska edukatorów pracujących ze sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań. Stale współpracuję z zespołem Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej. W tym roku zostałam zaproszona do napisania artykułu nt. traumy u sprawców przemocy. Mam nadzieję, że ten artykuł otworzy bramę do rozważenia rozszerzenia pracy edukacyjno – korekcyjnej ze sprawcami o leczenie ich własnej traumy.