terapiatraumy.pl

Dobra wiadomość: szkolenie z terapii traumy

kopernikPeter A. Levine był wielokrotnie pytany jak to możliwe, że mimo wieloletniego zajmowania się traumą nie wypalił się ani nie popadł w depresję.  Jak to możliwe, że się nie „zakaził” traumą? Odpowiada, że zajmuje się nie tylko traumą, lecz leczeniem traumy. I podkreśla, że bycie świadkiem transformacji, jaka się dokonuje w ludziach, którym udało się uleczyć swoją traumę, okazuje się być bardzo budującym doświadczeniem.

W codzienne prowadzenie serwisu poświęconego traumie jest jednak jakoś wpisane stykanie się z trudnymi sprawami, żeby nie powiedzieć ze złem. A czytając i oglądając codzienne wiadomości, zawsze marzył mi się serwis dobrych wiadomości. I oto nareszcie mam do przekazania taką dobrą wiadomość:

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymała zgodę Somatic Experiencing® Trauma Institute w Boulder (Colorado, USA) na przeprowadzenie w Polsce trzyletniego szkolenia z zakresu terapii traumy metodą Somatic Experiencing® (co jest nazwą własną, ale można przetłumaczyć jako: doświadczanie somatyczne, czyli poprzez ciało).

Somatic Experiencing® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Szkolenie z zakresu Somatic Experiencing® zostało stworzone przez Petera A. Levina, doktora biofizyki medycznej i psychologii. Trzyletnie szkolenie jest przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się leczeniem i udzielaniem pomocy. Somatic Experiencing Trauma Institute jest edukacyjną i badawczą organizacją non-profit, zajmującą się leczeniem traumy i zapobieganiem traumie. Instytut oprócz szkoleń niesie także pomoc ofiarom przemocy, wojen i katastrof przyrodniczych.

Pierwsze szkolenie odbyło się ponad 30 lat temu w ogrodowej altanie Petera A. Levine’a i wzięło w nim udział 15 osób. Dziś na całym świecie jest ponad 8 tysięcy wykształconych terapeutów praktykujących Somatic Experiencing®.