terapiatraumy.pl

Trauma w terapii Gestalt

Tydzień temu minęła 120 rocznica urodzin Fritza Perlsa, twórcy terapii Gestalt (tradycyjnie wśród twórców tej metody jednym tchem wymienia się jeszcze Laurę Perls i Paula Goodmana). W 1933 roku Fritz i Laura Perls przez Holandię uciekli przed nazistami do Afryki Południowej, a w 1946 osiedlili się w USA (na zdjęciu podczas ostatniego seminarium z laleczką „Fritz”).

fritzperls2Nie ma jakiegoś  jednego, dobrego określenia terapii Gestalt (może poza tzw. dekalogiem Gestaltu). Dlatego wciąż za najbardziej pomocną uważam taką definicję:

Klient przychodzi do terapeuty, bo uważa,  że nie potrafi sobie poradzić się z jakimś problemem. Terapeuta pomaga mu uświadomić sobie, że on sam dysponuje siłami, które umożliwiają mu przeżycie. Przez uznanie tych sił klient kontaktuje się ze swoimi zdolnościami, dzięki którym znajduje rozwiązanie problemu. To pozwala mu tak doświadczać siebie, bliskich i otoczenia, by poczuć wsparcie i móc z niego świadomie czerpać.

Trauma z perspektywy terapii gestalt jest niedokończonym zadaniem. Każda forma zaburzenia traumatycznego stanowi próbę poradzenia sobie z traumatyzującym wydarzeniem oraz szkodami, które ono wyrządziło. Każda trauma stanowi próbę dokończenia przerwanego działania, domknięcia gestaltu. PTSD jest skutkiem niemożności uwolnienia się od doświadczenia, zintegrowania go i przetrawienia.

W terapii najpierw dąży się do tego, żeby klientowi pomóc zdystansować się od przedmiotu traumy.

W drugiej fazie klient jest prowadzony przez proces przystosowania się. Uwalnianiu emocji towarzyszy rozwijanie strategii, które umożliwiają klientowi radzenie sobie z uwalnianą energią.

Następnie klient musi się zmierzyć z pustką i luką, która powstała przez traumatyczne wydarzenie.

W ostatniej fazie wydarzenie zostaje uznane za coś, co umożliwiło pojawienie się nowych aspektów siebie samego. Jeśli terapia się uda, to klient staje się nie tylko wolny od dolegliwości, ale potrafi wyciągnąć pewną korzyść z traumatycznego wydarzenia.

W terapii traumy stosowane są najczęściej rozmaite techniki terapii Gestalt, m.in.: imaginacje i wizualizacje, kreatywne podkreślanie języka ciała, dialog, stopniowo ekspozycja in-vivo, psychodrama. Terapia Gestalt dzięki ćwiczeniom „tu i teraz”, uwzględnianiu ruchów ciała i zachowań non-werbalnych, posiada możliwości łagodzenia skutków ekspozycji dla klienta.

Na zakończenie trzeba jeszcze może dodać, że Fritz Perls sam doświadczył po wielokroć poważnych traum.

Na marginesie jeszcze warto wspomnieć, że w latach 60-tych zaczęto mieć Fritzowi Perlsowi za złe kontakty z słynnym Instytutem Esalen, w którego pracy badawczej przewinęła się jednak plejada znakomitych nazwisk, bez których nie sposób sobie wyobrazić dzisiejszej humanistyki. Częstym gościem w Esalen był i jest także Peter A. Levine.