terapiatraumy.pl

EMDR w leczeniu traumy

Dr. Francine Shapiro with her new book in her Sea Ranch home, March 29, 2012.EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych) została stworzona w latach 80 tych przez Francine Shapiro jako psychoterapia traumy. Dziś jest stosowana najczęściej w ramach całościowego programu terapeutycznego.

Stosuje się ją zarówno przy pojedynczych ostrych  traumach jak wypadki, doznana przemoc, gwałty etc. jak też po przeżyciach traumatycznych, które miały miejsce kilka lat wcześniej i przeszły w przewlekły syndrom posttraumatyczny. Szczególną wagę przywiązuje się do unikania niebezpieczeństwa retraumatyzacji, dlatego zwraca się uwagę na to, żeby pacjent był stabilny i nie był zdysocjowany.

Cykl sesji terapeutycznych EMDR jest podzielony na osiem faz, na które składa się psychoedukacja, stabilizacja, odwrażliwianie i przepracowanie. Pacjent koncentruje się najpierw na przeżyciu traumatycznym. Potem śledzi wahadłowe ruchy ręki, od lewej do prawej, wykonywane przez terapeutę (czasami stosuje się zamiennie bodźce akustyczne lub dotykowe). Powtarza się to tak długo, aż klient poczuje ulgę wobec traumatycznego wspomnienia.

Śledzenie oczyma ruchów ręki powoduje naprzemienną stymulację obu półkul mózgu. Przyjmuje się, że EMDR działa dzięki tej naprzemiennej stymulacji. Wydaje się to przekonujące, ponieważ emocje przetwarzane są przede wszystkim w prawej półkuli, a logiczne związki oraz język przede wszystkim w lewej półkuli. W traumie następuje blokada emocji, ich przewodzenia i przetwarzania. Dzięki naprzemiennej stymulacji EMDR wspomaga przewodzenie i przetwarzanie emocji w mózgu.

Ludziom, którzy doznali traumy, brakuje często słów, żeby adekwatnie wyrazić swoje uczucia i przeżycia. Zazwyczaj centrum mowy (ośrodek Broki) jest mało aktywne. Po sesji EMDR wzrasta wyraźnie aktywność tych rejonów mózgu i wielu pacjentów ma dzięki temu możliwość po raz pierwszy znaleźć adekwatne słowa na to, co przeżyli. Celem EMDR jest synchronizacja obu półkul mózgu. Jednak mechanizm działania nie jest do końca wyjaśniony.

Początkowo EMDR była przyjmowana sceptycznie, bo wydawała się zbyt prosta. Dziś uchodzi za sprawdzoną naukowo metodę terapii PTSD. Była stosowana szeroko na przykład po tsunami w roku 2004.

Bardzo istotne w rozwoju metody stało się podkreślanie znaczenia stabilizacji pacjenta oraz włączenie jego zasobów. Pozorna łatwość samego zabiegu, może bowiem prowadzić do retraumatyzacji. Dlatego tak ważne okazało się sformułowanie ścisłych procedur postępowania oraz kontrola jakości szkoleń i przygotowania terapeutycznego adeptów tej metody.

Istnieje Polskie Towarzystwo Terapii EMDR z siedzibą w Warszawie, które rekomenduje terapeutów przeszkolonych w tej metodzie, organizuje szkolenia i superwizje. Trzy edycje szkoleń zorganizowało do tej pory także Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadził je wykładowca z Uniwersytetu w Birmingham, wiceprzewodniczący Europejskiego Towarzystwa EMDR, Dr Derek Farrell.