terapiatraumy.pl

Dwumiesięcznik „Niebieska Linia” o traumie

W najnowszym numerze „Niebieskiej Linii” Dwumiesięcznika Poświęconego Problematyce Przemocy ukazał się artykuł Małgorzaty Sieczkowskiej o traumie wśród sprawców przemocy.

niebieskalinia_2Artykuł nosi tytuł: Budzenie tygrysa. Trauma jako potencjalne źródło sprawstwa przemocy.

Sprawcy przemocy często noszą w sobie traumę. Jej źródłem mogą być zarówno akty przemocy dokonywane wcześniej na nich samych, jak i odległe od przemocy zdarzenia losowe. Na przykład wypadki komunikacyjne, operacje chirurgiczne lub inne zdarzenia potencjalnie zagrażające życiu.

Sprawcy mają te zdarzenia w swojej biografii, choć nie muszą ich wcale pamiętać. Bywają one często ignorowane przez nich samych oraz przez profesjonalistów pracujących z nimi nad zmianą ich przemocowych zachowań.

Peter A. Levine w swojej ostatniej książce In An Unspoken Voice (W języku bez słów), która jest jego opus magnum, opowiada, że miał możliwość rozmawiania z matką Teda Kaczynskiego (zwanego „Unabomberem”, od kryptonimu UNABOM (UNiversity and Airline BOMbings) nadanego przez FBI, który prowadził wojnę przeciwko anonimowości technologii oraz z ojcem Jeffreya Dahmera (seryjnego mordercy).

Rodzice sprawców opowiedzieli Levine’owi przerażające historie o tym, jak ich dzieci zostały „złamane” przez wczesnodziecięce doświadczenia szpitalne. Rodzice tych ofiar/sprawców opisywali, jak po traumatyzujących pobytach w szpitalu, ich dzieci wycofały się do swojego zamkniętego świata.

Dzieci hospitalizowane reagują często jak dzikie zwierzęta walczące o swoje życie, które znalazły się w śmiertelnym zagrożeniu. Ich impuls do desperackiego ataku lub desperackiej ucieczki jest biologicznie uzasadniony. Przeżycie może zależeć od agresji w stosunku do atakującego drapieżnika.