terapiatraumy.pl

O PTSD w Warszawie

W czwartek, 4 lipca 2013 w Warszawie odbędzie się jednodniowa, zamknięta konferencja naukowa pt. „PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka”.

ptsdKonferencję organizuje Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca w ramach programu Maestro3 Narodowego Centrum Nauki (2012/06/A/HS6/00340).

Termin PTSD, Posttraumatic Stress Disorder na język polski tłumaczony bywa trojako: zespół stresu pourazowego, zaburzenie po stresie traumatycznym lub pourazowe zaburzenie stresowe.

Większość referentów związana jest z istniejącą od 15 lat niezależną jednostką naukową w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego pod wdzięczną nazwą: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ).

W poprzednich latach ICGZ zorganizowało m.in. takie konferencje: „Zaburzenia Potraumatyczne – Czynniki ryzyka, koncepcje, terapia” (2010); „Trauma – Osobowość – PTSD” (2007); a wcześniej jeszcze: „Człowiek wobec kataklizmu”.

Tegoroczna konferencja jest przede wszystkim prezentacją samego programu badawczego. W programie konferencji są ponadto dwa wykłady: o skuteczności terapii traumy oraz o systemie pomocy psychologicznej w Straży Pożarnej; oraz kilka pomniejszych referatów.