terapiatraumy.pl

Trauma jest jak…

Co to jest trauma? W poszukiwaniu odpowiedzi możemy oczywiście sięgnąć do DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych), którego piąte wydanie właśnie się ukazało, możemy także zajrzeć do Wikipedii czy szukać definicji u wybitnych uczonych od Zygmunta Freuda poczynając a na Peterze A. Levinie kończąc.

mikadoAle możemy także zrobić inaczej. Po platońsku. Poszukać jakiegoś obrazu. Zastanowić się, do czego trauma jest podobna. Poszukać analogii, porównania czy metafory.

Wszak obraz jest wart tyle co tysiąc słów (A picture is worth a thousand words). Powiedzenie to było przypisywane Konfucjuszowi, a tak naprawdę zostało wymyślone sto lat temu przez amerykańskich speców od reklamy. W dobie kultury obrazkowej nie trzeba nas już do obrazów przekonywać.

Trauma jest jak mikado. Trauma jest jak bierki. Obraz ten pokazuje samą istotę traumy: a więc chaos, poplątanie, spiętrzenie i rozpad. A jednocześnie pokazuje zasady gry, a tym samym zasady, jakimi należy się kierować w terapii traumy.

Bierzemy tylko jeden patyczek (bo zdolność do samoregulacji jest ograniczona). Kolejność wynika z tego, jak się ułożyły. Najlepiej ten, który jest na wierzchu (pracujemy nad symptomem, który właśnie się pokazuje). Pozostałe nie mogą się poruszyć (żeby nie retraumatyzować). Nawet jeśli wyglądają tak samo, to jednak każdy ma inną wartość. Nie ma dwóch tych samych układów. Każda trauma jest inna i niepowtarzalna!

Ćwiczymy wolę, cierpliwość, koncentrację i zręczność.

PS. Jest to pierwszy z 7 obrazów serii: Co to jest trauma? Kolejne będą ukazywać się w nieregularnych odstępach.