terapiatraumy.pl

Hipnoza w zapobieganiu traumie

Hipnoza od dawna jest stosowana w terapii traumy. I właśnie w pracy z traumą może się pochwalić dużą skutecznością. Jest wykorzystywana także w medycynie jako metoda znieczulająca lub środek w walce z bólem; w przypadku podatności pacjenta, możliwe jest na przykład użycie hipnozy do znieczulenia w stomatologii, chirurgii i położnictwie.

hipnoza2Francuscy strażacy-ratownicy w Alzacji uczą się hipnozy, żeby zapobiegać traumie, której mogą doznać doznać poszkodowani podczas akcji ratowniczych. Oczywiście hipnoza nie ma zastąpić klasycznej medycyny ratowniczej, która ma bezwzględne pierwszeństwo. Stanowi raczej jej uzupełnienie.

Podczas akcji ratowniczej, odpowiednio wykształcony sanitariusz przede wszystkim stara się nawiązać kontakt z ofiarą wypadku. Następnie stosując określone metody hipnoterapeutyczne: głos, słowa, gesty i technikę oddychania stara się uspokoić poszkodowanego, złagodzić ból i dać poczucie bezpieczeństwa, odwrócić uwagę od traumatyzującej sytuacji na coś przyjemnego. I tym samym zapobiegać powstaniu ewentualnej traumy.

Takie umiejętności ratowników mogą mieć szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy akcja ratunkowa jest utrudniona. Na przykład gdy osoba jest uwięziona we wraku samochodu i lekarz ratownik nie może natychmiast przystąpić do działania. Albo gdy ofiara wpada w panikę lub ma atak astmy. A także podczas transportu do szpitala.

Kolejne sześć miesięcy pokazuje, na ile hipnoza była skuteczna w zapobieganiu traumie. Ratownicy monitorują określone parametry medyczne, np. rytm serca, intensywność bólu oraz przejawy emocji. Wyniki zostają porównane z grupą kontrolną. Pierwsze doświadczenia z Alzacji, jak donosi AFP, są pozytywne. Na przykład poszkodowani subiektywnie oceniają czas trwania akcji ratowniczej jako krótszy niż w rzeczywistości.