terapiatraumy.pl

Dlaczego myszy nie muszą się już bać kota?

Najnowsze badania naukowe obiecują lek na traumę, na symptomy towarzyszące PTSD (posttraumatic stress disorder) – zespół stresu pourazowego. Amerykańscy uczeni donoszą, że :

Tom and JerryPodanie leku myszom bezpośrednio po doznanym wydarzeniu traumatycznym zapobiega powstawaniu problemów lękowych i zaburzeń pamięci, które są tak charakterystyczne dla PTSD.

Trauma jest szczególnie interesująca dla badaczy, ponieważ inaczej niż przy takich dolegliwościach jak depresja czy schizofrenia, zazwyczaj wiadomo, co ją wywołuje, a mianowicie wydarzenie traumatyzujące, np. wypadek, katastrofa czy wojna.

W uproszczeniu badania przebiegały tak: Naukowcy z Howard Hughes Medical Institute wykorzystali wyniki sugerujące, że gen Oprl 1 (opiate receptor like 1) jest zmieniony u myszy z objawami PTSD. Następnie podali myszom – bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia traumatyzującego – lek pod nazwą SR-8993 (opracowany przez Scripps Research na uzależnienia) działający na wspomniany gen Oprl 1.

Okazało się, że blokuje on skutecznie powstawanie symptomów takich jak: zaburzenia pamięci, lękliwość i zaburzenia neurocepcji (rozróżniania pomiędzy: bezpieczny – niebezpieczny), czyli symptomy występujące w PTSD.

Uczeni wykazali, że u ludzi genetyczne warianty Oprl 1 są także związane z większym ryzykiem rozwinięcia zaburzeń po doznanej traumie. Artykuł opublikowany w Science Translational Medicine sugeruje, że nowy lek może więc zapobiegać powstawaniu PTSD u ludzi.

Bardzo frapujące są zbieżności badań laboratoryjnych z tym, co mówi i robi Peter A. Levine, twórca Somatic Experiencing®! W metodzie SE dąży się bowiem do rozłączenia lęku od reakcji traumatycznej.

Uczeni szukali genu, który jest uruchamiany w mózgu myszy po wystawieniu na działanie stresu. Szczególnie interesowali się zmianami w ciele migdałowatym, które jest obszarem mózgu związanym z regulacją reakcji lękowych. Myszy narażone na stres miały tendencję do znieruchomienia ze strachu, nawet gdy nie było niebezpieczeństwa, co przypomina zachowania ludzi cierpiących na PTSD. W tym modelu traumy Oprl 1 jest hamulcem powstawania lęku, który jednak nie działa, gdy pojawi się pierwotna trauma.