terapiatraumy.pl

Trauma. Do przeżycia.

Jutro rozpocznie się w Gdańsku Konferencja Psychotraumatologiczna pt. „Trauma do przeżycia. Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim”.

psychotraumatologiaOragnizatorem jest  fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii preferująca podejście psychoanalityczne w terapii traumy.

Z programu wynika, że minikonferencja jest autoprezentacją „Innowacyjnego modelu wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich” realizowanego od kilku lat na Wybrzeżu, a finansowanego m.in. także ze środków unijnych.

Gościem specjalnym konferencji będzie pani dr Marianne Rauwald, psychoanalityczka z Frankfurtu nad Menem, która ma wygłosić wykład pod dość akademickim tytułem Koncepcje terapii traumy i pedagogika traumy na tle historii psychotraumatologii. 

Wielka szkoda, że prelegentka występując w Gdańsku, tak brzemiennym w historię, nie będzie mówić np. o traumie transgeneracyjnej, tym bardziej, że wydała na początku tego roku niezmiernie interesującą książkę zatytułowaną: Vererbte Wunden: Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen (Odziedziczone rany: Transgeneracyjny przekaz doświadczeń traumatycznych).

Doświadczenia traumatyczne, takie jak wojna, nadużycie seksualne i przemoc pozostawiają bowiem często w duszy głębokie rany. Ofiary niekiedy przez całe życie zmagają się ze skutkami traumy. I traumy mogą być wtedy przekazywane nieświadomie na następne pokolenie. Jeśli rodzice nie zintegrują we własnym życiu doznanych traumatyzacji , wówczas wpływa to negatywnie na wzorce w relacji rodzice-dzieci i już wcześnie zakłóca rozwój dziecka.

Dlaczego tak jest? Ocenia się, że trzy czwarte osób powyżej 65 roku życia jest straumatyzowana. Tzn. jeśli siedzą przy stoliku cztery starsze osoby, to troje z nich jest straumatyzowane i żadna z nich o tym nie mówi. I nigdy nie mówiła.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, problematykę traumy transgeneracyjnej wprowadziła terapia systemowa, a zwłaszcza ustawienia rodzinne. W naszej serii Terapia Traumy wydaliśmy na ten temat książkę Franza Rupperta „Trauma symbiotyczna”.

Patronatem honorowym otoczył konferencję Marszałek Województwa Pomorskiego, merytorycznym Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne a medialnym Radio Gdańsk. Konferencja odbywa się ramach akcji społecznej pod tym samym tytułem „Trauma. Do przeżycia.” mającej na celu „uwrażliwienie społeczeństwa na temat znaczenia i wpływu przeżytej traumy na dalsze życie ludzi nią dotkniętych”. W tym roku skierowana jest szczególnie do młodzieży i młodych dorosłych z regionu, a zwłaszcza Trójmiasta. Z innych form inaugurowanej akcji fundacja zapowiada na razie tylko konkurs fotograficzny.