terapiatraumy.pl

„Niech się Polska przyśni Tobie”

Wczoraj zginął w Afganistanie polski żołnierz. Plutonowy Jan Kiepura*. Miał 35 lat, żonę, dwóch synów. Straszna trauma dla bliskich. Trauma także dla kolegów z 1. batalionu strzelców podhalańskich.

poległ na polu walkiTo już 40 Polak. Dotychczas na wojnie w Afganistanie   poległo lub zmarło w wyniku odniesionych ran 39 żołnierzy i 1 cywilny ratownik medyczny.

Od pięciu lat działa fundacja o statusie organizacji użytku publicznego pod nazwą Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju niosąca pomoc tym, którzy zostali „ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa”. Stowarzyszenie pamięta także o rodzinach i bliskich poległych żołnierzy.

W tym roku Stowarzyszenie po raz trzeci organizuje warsztaty terapeutyczne pod wymowną nazwą: Razem łatwiej, które odbędą się od 30 czerwca do 7 lipca 2013 w Wilkasach nad jeziorem Niegocin.

Warsztaty mają pomóc w radzeniu sobie z problemami psychicznymi wynikającymi z pełnienia służby poza granicami (m.in. PTSD). Początkowo były one skierowane głównie do weteranów i ich partnerek, z czasem także do rodziców i wdów poległych kolegów.

W programie sesje indywidualne z terapeutą oraz sesje grupowe w trzech grupach: rodzice poległych żołnierzy, żony poległych żołnierzy i małżeństwa poszkodowanych żołnierzy. W ubiegłym roku warsztaty prowadzili: dr Marek Ciosek, mgr Jerzy Patoka (członek Polskiego Towarzystwa Badań Nad Stresem Traumatycznym) mjr dr Angelika Szymańska.

Od roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny. Pomoc psychologiczna udzielana jest w  jednostkach wojskowych, w wojskowych pracowniach psychologicznych i w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W jednostce wojskowej lub w wojskowej pracowni psychologicznej pomoc obejmuje: diagnozę psychologiczną, konsultację,  poradę, interwencję kryzysową i terapię krótkoterminową. W zakładzie opieki zdrowotnej MON: diagnozę zaburzeń psychicznych, terapię indywidualną i terapię grupową, w tym terapię rodzinną.

* MON czci pamięć poległych w misjach poza granicami kraju m.in. na specjalnej stronie notą biograficzną i pieśnią „Niech się Polska przyśni Tobie”.