terapiatraumy.pl

Terapia znaczy służba

Próbując zrozumieć określenie terapia traumy możemy sięgnąć do Słownika Języka Polskiego. SJP definiuje terapię po pierwsze jako leczenie, przywracanie zdrowia chorym ludziom i zwierzętom; oraz po drugie – w sensie psychoterapii – jako leczenie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych bez użycia leków i zabiegów chirurgicznych.

Aterakotale żeby zrozumieć całe piękno tego słowa musimy sięgnąć głębiej, do etymologii słowa, które pojawia się we współczesnych językach w XVIII i XIX wieku. Wzięte z nowożytnej łaciny pochodzi ze starożytnej greki.

Liddell and Scott, najlepszy słownik greki, podaje, że: θεραπεία oznacza najpierw służbę, i to nie byle jaką bo τῶν θεῶν służbę bogom, służbę wobec bogów, bożą służbę. W tym sensie także uszanowanie dla rodziców i wyżej postawionych. Dopiero wtórnie odnosi się do ciała τοῦ σώματος i oznacza leczenie, metody leczenia oraz troskę o ciało, zwierzęta i rośliny.

Zatem terapeuta: to ktoś, kto służy, kto jest na służbie, lub lepiej: ktoś kto jest w służbie.

Ale trauma uczy jeszcze czegoś innego na temat terapii. Najłatwiej to zrozumieć, gdy czyta się księgę TAO TE KING, nr 11:

Trzydzieści szprych trzyma piastę w kole

Pustka w środku stanowi o użyteczności wozu

Z gliny robi się garnek

Pustka w środku stanowi o jego użyteczności

Drzwi i okna wstawia się w ściany domu

Pustka w środku stanowi o jego użyteczności

Zatem byt przynosi korzyści

A nie-byt użyteczność