terapiatraumy.pl

Cztery wzniosłe prawdy

Najbardziej zdumiewające w traumie jest to, że trauma wiąże się w swojej najgłębszej istocie z duchowością.

W taoizmie i buddyzmie są cztery drogi, które prowadzą do duchowego przebudzenia: buddhaśmierć, medytacja, seksualna ekstaza i trauma. Łączy je to, że wszystkie mogą być bramą do całkowitego oddania.

Cierpienie i trauma nie są identyczne, ale w każdej tradycji duchowej, cierpienie jest uważane za bramę wiodącą do transformacji, do przemiany. W tradycji chrześcijańskiej widać to powiązanie na przykład w biblijnej opowieści o Hiobie. Transformująca siła cierpienia znalazła także wyraz w „Czterech szlachetnych prawdach”, które głosił Budda.

Pierwsza prawda mówi, że cierpienie jest częścią kondycji ludzkiej. Gdy próbujemy uniknąć konfrontacji z bolesnymi doświadczeniami, wtedy nie mamy możliwości rozpoczęcia procesu uzdrowienia. Negowanie przedłuża niepotrzebne cierpienie.

Druga szlachetna prawda powiada, że musimy odkryć przyczynę cierpienia. Często przyjmujemy, że nasze cierpienie pochodzi z wydarzeń w przeszłości. W rzeczywistości nasze cierpienie jest raczej wynikiem tego, jak się obchodzimy ze skutkami, jakie przeszłe wydarzenia mają na nas w teraźniejszości.

Trzecia szlachetna prawda głosi, że cierpienie może zostać przemienione i wyleczone. Możemy wyleczyć się z traumy, ponieważ zdolność do wyzdrowienia jest wrodzona.

Czwarta szlachetna prawda stanowi, że znalazłszy przyczynę swojego cierpienia, musisz znaleźć stosowną drogę. Współcześnie wiele jest narzędzi, metod i sposobów, które mogą służyć jako droga wyprowadzająca z traumy. Jest też spora grupa znakomicie przygotowanych do tego osób, które mogą nas w tym wesprzeć.