terapiatraumy.pl

Jak trudno dzisiaj być dzieckiem

Trauma jest w życiu faktem, powiada Peter A. Levine. W tym sensie traumy dzieciństwa są czymś normalnym, tak jak naturalna jest też nasza na nie odporność.

wazaczy2twarzePamiętam, że jako dziecko namiętnie rysowałem symetryczne, wymyślne profile, żeby później ślęczeć na nimi i chcieć przyłapać oko (umysł), jak on to robi i dlaczego nie można widzieć obu obrazków jednocześnie.

Dużo później, dopiero u Wittgensteina, znalazłem jego rozważania na temat „widzenia jako…” i widzenia „normalnego”. Przypomniałem to sobie w związku z filmem, którym chciałbym się podzielić dzisiaj, w Dniu Dziecka.

Film został przygotowany przez The Citizens Commission on Human Rights (CCHR) – Obywatelską Komisję Praw Człowieka – społeczną organizację broniącą praw człowieka w dziedzinie zdrowia psychicznego.

 

Dla tych, którzy tego potrzebują, podaję robocze tłumaczenie tekstów pojawiających się w filmie:

 Oppositional defiant disorder – zaburzenie opozycyjno-buntownicze

Bipolar disorder – zaburzenie dwubiegunowe

Personality disorder – zaburzenie osobowości

Social anxiety disorder – zespół lęku społecznego

Humanitarian – społecznik

Leader – lider

Activist – działacz

Inventor – wynalazca

Healer – uzdrowiciel

Artist – artysta

Philosopher – filozof

Revolutionary – rewolucjonista

ADHD – ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)

Kid – dziecko

 

Leader – lider

Revolutionary – rewolucjonista

Artist – artysta

Humanitarian – filantrop

Activist – działacz

Philosopher – filozof

Healer – uzdrowiciel

Teacher – nauczyciel

Scientist – badacz

Athlete – sportowiec

Entrepeneur – przedsiębiorca

Director – reżyser

Designer – projektant

Industrialist – przemysłowiec

Developer – inwestor

Scholar – uczony

Explorer – odkrywca

Philantropist – filantrop

Visionary – wizjoner

Performer – wykonawca

Pioneer – pionier

Writer – pisarz

Kid – dziecko

 

Let them choose their own labels  – Niech się sami określą

Stop psychiatric labeling of kids – Stop dla psychiatrycznego etykietowania dzieci