terapiatraumy.pl

Psychofizjologia traumy

StephenPorgesStephen Porges (*1945), uczony amerykański, wieloletni profesor psychiatrii oraz dyrektor Brain-Body Center na Uniwersytecie Illinois w Chicago, aktualnie pracujący w Research Triangle Institute International w Północnej Karolinie (roczny budżet: 2 mld $). Zainteresowany zwłaszcza psychofizjologią (przez wiele lat był przewodniczącym Towarzystwa Psychofizjologicznego), czyli pytaniem, jak fizjologia wpływa na zachowanie i jak możemy ją regulować.

W roku 1994 sformułował teorię poliwagalną, przełomową teorię działania autonomicznego układu nerwowego, co pozwoliło w nowy sposób spojrzeć na traumę i terapię traumy. Peter A. Levine, twórca Somatic Experiencing®, autor „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy” oraz profesor Bessel van der Kolk, niekwestionowany lider badań naukowych w dziedzinie traumy, są wielkim zwolennikami tej teorii.

Pokaźny zbiór artykułów Porgesa ukazał się w książce: The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation. Norton 2011 (Teoria poliwagalna: Neurofizjologiczne podstawy emocji, więzi, komunikacji i samoregulacji). Na przyszły rok zapowiedziana jest kolejna książka: Clinical Insights from the Polyvagal Theory: The Transformative Power of Feeling Safe (Kliniczne wglądy dzięki teorii poliwagalnej: Transformacyjna siła poczucia bezpieczeństwa).

Po polsku dostępne są dwa artykuły naukowe: o neurocepcji oraz teorii poliwagalnej na www.stephenporges.com

Świetny wykład, pt. The Origins of Compassion: A Phylogenetic Perspective (Pochodzenie współczucia w perspektywie filogenetycznej) znajduje się na YouTube.