terapiatraumy.pl

Cykl wykładów w Katowicach

Centrum Kultury Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2

Piątek, 26 października 2012, g. 17.00,

Sala Grudniowa,

wstęp wolny

Małgorzata Sieczkowska i Zenon Mazurczak
Co to jest trauma? Od klęsk żywiołowych po zdarzenia życia codziennego

Kolejne wykłady z cyklu poświęconego zjawisku traumy w aspekcie indywidualnym i kolektywnym:

16.11.2012: Ciało jako uzdrowiciel w psychoterapii i autoterapii traumy
15.02.2013: Trauma symbiotyczna
15.03.2012: Trauma jako szansa
05.04.2013: Indywidualny i kolektywny poziom traumy – traumy narodowe i regionalne

Wykłady są częścią programu Ośrodka Edukacji Kulturowej, CKK w Katowicach.