terapiatraumy.pl

Sesja terapeutyczna terapii traumy

Sesja terapeutyczna SE jest sesją indywidualną. Zasadniczo nie pracuje się tą metodą w grupie. Proces terapeutyczny obejmuje m.in. umiejętne zawiadywanie Pobudzeniem, występującym podczas leczniczego procesu tzw. renegocjowania traumy. Doświadczono, że członkowie grupy, czyli świadkowie pracy indywidualnej na tle grupy, sami często rezonują pobudzeniem, wynikającym z własnych, podobnych lub zbliżonych,  przeżyć traumatycznych. Doświadczają tego terapeuci, odbywający w dużych grupach, swoje szkolenie z SE. Podczas szkolenia psychoterapeutów  istnieje jednak wsparcie w postaci wzajemnej pracy w parach, możliwości równoległego odbywania własnych sesji terapeutycznych SE oraz superwizji. Poza sytuacją szkoleniową, właśnie z powodu łatwego i nadmiernego pobudzania się własnych przeżyć traumatycznych, nie stosujemy SE w przebiegu terapii grupowej. Jeden terapeuta – jeden pacjent!

Początek sesji. Pacjent wybiera miejsce w przestrzeni gabinetu, wskazuje także miejsce dla terapeuty – kierując się przy tym Felt Sense, czyli tym, co czuje w przestrzeni ciała. Miejsce, które wybiera pacjent jest dla niego i dla terapeuty ważną wskazówką do dalszej pracy.

Ugruntowanie. Zaczynamy od ugruntowania – czy czujesz grunt? gdzie? – w stopach, pod udami, biodrami, plecami? Przenieś tam uwagę i poczuj jak czuję się całe Twoje ciało, kiedy odczuwasz grunt.

Temat sesji. Pacjent mówi nad czym chciałby popracować, często zgłaszając jakiś męczący go objaw. Objaw, z którym zgłasza się pacjent jest odzwierciedleniem jego traumy. Terapeuta dba o to, by nie koncentrować się wyłącznie na samym wydarzeniu traumatycznym, to nie jest konieczne, a czasami wręcz bywa szkodliwe, przyczyniając się do Retraumatyzacji.

Sesja SE polega na uważnym śledzeniu Felt Sense, specyficznego przejawiania się świadomości ciała. To wystarczy. To jest właśnie Doświadczanie Somatyczne, Somatic Experiencing, SE.

Renegocjacja Traumy – cel terapeutycznego procesu, charakterystycznego dla Doświadczania Somatycznego, SE, Somatic Experiencing – przebiega zwykle w sekwencji: Pobudzenie + Obserwowanie Ciała + Odczytanie Odczuć W Ciele + Wewnętrzne Zobrazowanie + Rozpoznanie Uczuć + Odczytanie Znaczenia  + Rozładowanie w Ciele + Odzyskanie Pełniejszego Przepływu Energii i Wigoru.

Terapeuta sam musi być dobrze ugruntowany, podczas sesji SE dochodzi do wzajemnego nieświadomego odzwierciedlania. Ugruntowanie terapeuty jest kotwicą dla procesu terapeutycznego pacjenta. Terapeuta słucha pacjenta, również „słucha oczami”, uważnie patrzy, obserwując To, Co W Ciele Pacjenta- widoczne z  zewnątrz: kierunek przód/tył, mini-ruchy, często większe ruchy, mimikę twarzy oraz zwraca uwagę pacjenta na wewnętrzne doznania płynące z ciała: zimno, ciepło, dreszcze, rozluźnienie, poczucie przestrzeni lub zamknięcia, itp. Terapeuta kieruje uwagę pacjenta na obserwowane przez siebie mini-ruchy w ciele, a poprzez wyrażanie obserwacji i krótkie pytania pomaga coraz pełniej skierować strumień świadomości pacjenta na zachodzące w nim wewnętrzne zjawisko jakim jest Felt Sense – dzięki któremu pacjent jednocześnie obejmuje swoim postrzeganiem swoje Doznania, Obraz, Zachowanie, Uczucia i Znaczenie Wewnętrznego Komunikatu Z Ciała. Pacjent, prowadzony własnym Felt Sense świadomie podąża za tymi elementami, by ostatecznie objąć je wszystkie jednoczesną uwagą i Scalić To, Co Było Rozdzielone. A kiedy To się scali i znowu połączy, w naturalny sposób pojawia się Rozładowanie: drżenie, łzawienie, ziewanie, przeciąganie, odbijanie się, itp. W ślad za rozładowaniem pojawiają się kolejne doznania w ciele świadczące o odzyskiwaniu energii życiowej i jej swobodnym przepływie: ciepło, odprężenie, poczucie przestrzeni, wolności, radości, śmiech, itp.
Każde rozładowanie i następujący w nim i po nim przepływ energii jest dopełnianiem się  biologicznego procesu wychodzenia ze stanu traumy. Podczas sesji SE ciało nas prowadzi, a właściwe podążanie za przejawami Felt Sense w ciele pacjenta, prowadzi ku łagodnemu rozładowaniu traumy.

Renegocjacja Traumy następuje w cyklach, których czas trwania jest indywidualny, trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Naturalny proces Renegocjacji  Traumy może się jeszcze dopełniać po sesji SE – w kolejnych rozładowaniach w ciele, w nagłych wglądach, w snach.

Sesja SE trwa 60 – 90 minut.