terapiatraumy.pl

Co to jest trauma?

DSM-IV Co to jest trauma?Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) to klasyfikacja  Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wydawana od 1952 roku. Dopiero od roku 1980 zaczęła uwzględniać traumę. Aktualne wydanie IV wydanie w poprawionej wersji (Text Revision) ukazało się w roku 2000. Wkrótce ma wyjść V wydanie, oczekiwane z dużym zainteresowaniem.

Pod numerem 309.81 podane są kryteria zespołu stresu pourazowego (PTSDPosttraumatic Stress Disorder):

Pacjent przeżył traumatyczne zdarzenie, w którym wystąpiły obydwa warunki:

1) doświadczenie, bycie świadkiem lub styczność ze zdarzeniem (bądź zdarzeniami) związanym z faktem lub niebezpieczeństwem śmierci bądź poważnego zranienia lub naruszenia nietykalności fizycznej samego pacjenta albo innych osób;

2) reakcja pacjenta obejmowała silny strach, bezradność lub przerażenie (uwaga: U dzieci może się to objawiać przez dezorganizację zachowań lub pobudzenie).

Polski przekład ukazał się jako Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Redakcja wydania polskiego Jacek Wciórka. Wyd. Elsevier 2008.

Podobne wpisy:

Definicja traumy u Freuda

DSM-5