terapiatraumy.pl

Archive
metody terapeutyczne

Trauma i uwikłania symbiotycznePublikujemy polskie tłumaczenie artykułu profesora Franza Rupperta, autora książki „Symbioza i autonomia.  Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań”, seria wydawnicza Terapia Traumy, Czarna Owca 2012

Franz Ruppert

Trauma i uwikłania symbiotyczne. Ustawienia rodzinne a ustawienia traumy.

Ustawienia są metodą, którą można stosować na różne sposoby w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym. Połączenie teorii więzi z psychotraumatologią daje zupełnie nowe możliwości wykorzystania ustawień do celów psychoterapeutycznych.

Rozwinięte przez Berta Hellingera „ustawienia rodzinne” stają się ustawieniami traumy, pod warunkiem, że rozumie się istotę zarówno klasycznych traum (sytuacji zagrażających życiu i bolesnych strat), jak też traum dotyczących ludzkich więzi. Gdy dzieci próbują budować więzi ze straumatyzowanymi rodzicami, popadają w stan traumy symbiotycznej. Z tego powstają z kolei symbiotyczne uwikłania.

W praktyce często okazuje się, że dopiero uwolnienie od dziecięcej strategii przetrwania wynikającej z traumy symbiotycznej umożliwia pracę z własną traumą i otwiera dostęp do własnych, pierwotnych uczuć.

Gdy w psychotraumatologii uwzględni się podejście wielopokoleniowe, wtedy także zaburzenia psychiczne, które stanowiły dotychczas zagadkę, np. schizofrenia i inne psychozy, dadzą się wyjaśnić i mogą być leczone nie, jak dotąd, tylko farmakologicznie lecz także za pomocą terapii traumy.

 

Kliknij, żeby pobrać pdf: Trauma i uwikłania symbiotyczne
Czytaj dalej...

Trauma, terapia i TANGO!

Postawmy sprawę jasno: ja nie umiem tańczyć tanga. Dlatego łatwiej mogę sobie wyobrazić tango jako sytuację traumatyzującą: oto piękna, zmysłowa kobieta jest gotowa tańczyć ze mną, a ja… ja przepraszam – nie umiem. Coś strasznego! Koszmar! TRAUMA!

Co to jest tango? Najsłynniejszej odpowiedzi udzielił poeta tanga, Enrique Santos Discépolo: El tango argentino es un pensamiento triste que se puede bailar. Tango argentyńskie jest smutkiem, który się tańczy. A smutek – jak wiadomo – kontaktuje nas z rzeczywistością. Nieśmiertelny Jorge Luis Borges powiedział natomiast, że tango jest: La creencia de que la lucha puede ser un festejo. Wiarą, że walka może być celebracją.

Czytaj dalej...

Dr. Francine Shapiro with her new book in her Sea Ranch home, March 29, 2012.EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych) została stworzona w latach 80 tych przez Francine Shapiro jako psychoterapia traumy. Dziś jest stosowana najczęściej w ramach całościowego programu terapeutycznego.

Stosuje się ją zarówno przy pojedynczych ostrych  traumach jak wypadki, doznana przemoc, gwałty etc. jak też po przeżyciach traumatycznych, które miały miejsce kilka lat wcześniej i przeszły w przewlekły syndrom posttraumatyczny. Szczególną wagę przywiązuje się do unikania niebezpieczeństwa retraumatyzacji, dlatego zwraca się uwagę na to, żeby pacjent był stabilny i nie był zdysocjowany.

Cykl sesji terapeutycznych EMDR jest podzielony na osiem faz, na które składa się psychoedukacja, stabilizacja, odwrażliwianie i przepracowanie. Pacjent koncentruje się najpierw na przeżyciu traumatycznym. Potem śledzi wahadłowe ruchy ręki, od lewej do prawej, wykonywane przez terapeutę (czasami stosuje się zamiennie bodźce akustyczne lub dotykowe). Powtarza się to tak długo, aż klient poczuje ulgę wobec traumatycznego wspomnienia.

Czytaj dalej...

Pies na traumę

Któż nie słyszał o hipoterapii, mającej zastosowanie m.in. w rehabilitacji osób z Zespołem Downa czy delfinoterapii, stosowanej w leczeniu autyzmu. Wiadomo, że starsze osoby posiadające kota czy psa, żyją dłużej. Nieprzypadkowo zwierzęta, a nawet rośliny, były zabronione w getcie! Psy pracują jako przewodnicy osób niewidomych, ścigają przestępców, szukają narkotyków.

Specjalnie przeszkolone psy pracują jako „terapeuci traumy” w policji i w jednostkach interwencji kryzysowych w USA i Kanadzie. Nazywa się to albo kynoterapią, albo dogoterapią.

Czytaj dalej...
Strony:  < 1 2